Kontakt

biuro@flexservice.com.pl
rekrutacja@flexservice.com.pl

tel. + 48 885 408 008

ul. Dworcowa 34
Dobrzelin 99-319

Skontaktuj się z nami

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest FLEXSERVICE Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie (99-300) przy Pl. Wolności 1, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji i, w przypadku wyrażenia zgody, przesyłania informacji handlowych. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji lub otrzymywania informacji handlowych.

Poniżej zawarto informacje ma temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w FLEXSERVICE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. (dalej „FLEXSERVICE”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo FLEXSERVICE przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Administrator Danych Osobowych: Administratorem Danych Osobowych jest: FLEXSERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plac Wolności 1, 99-300 Kutno, NIP 7752659478, KRS 0000745479, REGON 36979554500000 – dalej FLEXSERVICE. Dane kontaktowe: marcin.kuciapski@flexservice.com.pl W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Celami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są: wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, ochrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Długość okresu przetwarzania danych osobowych: do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? FLEXSERVICE przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym. Komu Twoje dane mogą być ujawniane? Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Realizacja praw: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego Administratora. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.